Kontakt
1mar 21

Podsumowanie Szkoleń dla konstruktorów – III edycje

W grudniu 2020 roku wraz z Partnerami Simpson Strong-Tie oraz Dietrich’s zorganizowaliśmy pierwszą edycję szkolenia technicznego po tytułem „Podstawy konstruowania i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych drewnianych konstrukcji szkieletowych”. Szkolenie przeprowadzono zdalnie w formie webinarium. Uczestnictwo było darmowe, a dostęp można było uzyskać rejestrując się przez formularz na naszej stronie internetowej. Głównym prelegentem był mgr inż. Rafał Roszczyc, konstruktor z doświadczeniem w projektowaniu budynków szkieletowych i autor, opublikowanych przez Stowarzyszenie, „Wytycznych projektowania i realizacji drewnianych budynków szkieletowych”. Sposoby modelowania i analizy przestrzennej zaprezentował mgr inż. Tomasz Śnieżek (Dietrich’s). Wpływ jakości kształtowanych połączeń i sposoby ich doborów na przykładach obliczeniowych zostały przedstawione przez mgr inż. Tomasza Szczesiaka (Simpson Strong-Tie). W czasie ponad 7 godzin szkolenia uczestnicy poznali funkcję i sposoby kształtowania poszczególnych elementów konstrukcji domów szkieletowych. Prowadzący duży nacisk położyli na zagadnienia statyczno-wytrzymałościowe, ze szczególnym uwzględnieniem analizy przestrzennej i zapewnieniem odpowiedniej sztywności konstrukcji. Przedstawiono sposoby modelowania konstrukcji i procedury obliczeniowe rozwiązań na przykładzie konkretnego budynku szkieletowego.

Szkolenie przeprowadzone 16-17 grudnia 2020 roku cieszyło się dużym zainteresowaniem, w skutek czego dostaliśmy wiele wiadomości z prośbą o powtórzenie szkolenia w innym terminie. Zarząd Stowarzyszenia wraz z prelegentami ustalił, że w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, szkolenie będzie odbywało się cyklicznie. Pozwoli to na dotarcie z fachową wiedzą merytoryczna do maksymalnie dużej ilości osób zainteresowanych tematem konstrukcji szkieletowych. Wstępnie ustalono, że szkolenie o tej samej treści będzie odbywało się każdego miesiąca, jeżeli frekwencja będzie wskazywała na taką konieczność.

W trzech edycjach szkolenia (grudzień 2020 – luty 2021) uczestniczyły do tej pory 254 osoby. Z czego ponad połowa to projektanci-konstruktorzy (51%). Dużą grupą wśród uczestników stanowiły osoby pełniące inne funkcje w procesie budowy domów szkieletowych (26%). Szkolenie było przeznaczone dla inżynierów nie mających żadnej lub niewielką wiedzę w temacie projektowania budynków szkieletowych. Miało to swoje odzwierciedlenie w deklarowanym w ankiecie doświadczeniu uczestników szkolenia. Niemalże połowa osób określiło swoje doświadczenie w konstrukcjach szkieletowych jako żadne lub mniejsze niż rok (47%). Tylko 19% uczestników szkolenia to osoby pracujące w firmach zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu. Cieszy fakt, ze treści i wartości promowane od początku działalności Stowarzyszenia znajdują uznanie u szerszej grupy słuchaczy.

W ankiecie przeprowadzonej po szkoleniu uczestnicy mieli możliwość oceny (w skali 1-5) przeprowadzonego szkolenia. Jest nam niezmiernie miło i dziękujemy za wszelkie słowa uznania jakie do nas dotarły. Większość uczestników wysoko oceniła poziom merytoryczny szkolenia i prelegentów (4,8) i wyraziła chęć uczestnictwa w przyszłych szkolenia organizowanych przez Stowarzyszenie (4,8). Chcąc dostosowywać tematykę i zakres naszych szkoleń do potrzeb słuchaczy, zapytaliśmy także jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych szkoleniach. Największe zainteresowanie wśród ankietowanej grupy wzbudzają tematy konstrukcyjno-wykonawcze (34%) i szerokorozumiany temat kształtowania przegrody (Termika, akustyka, szczelność) – 33%. Przygotowując kolejne moduły szkoleniowe postaramy się skupiać na tematach szczególnie interesujących naszych odbiorców.

Kształcenie kadry inżynierskiej jest jedną z misji Stowarzyszenia i szczerze wierzymy, że przyczynia się do rozwoju prefabrykowanego budownictwa drewnianego w Polsce. Szkolenie „Podstawy konstruowania i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych drewnianych konstrukcji szkieletowych” planujemy cyklicznie powtarzać, aby stało się ono podstawą dalszego rozwoju wiedzy dla projektantów w zakresie konstrukcji szkieletowych.
Polecamy śledzić informacje pojawiające się na naszej stronie internetowej oraz profilu Facebook, a także zachęcamy do kontaktu.

MASZ PYTANIA?
Napisz do nas