Kontakt
18sie 23

BUDOWNICTWO DREWNIANE – Studia Podyplomowe na SGGW

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW otwiera Studia Podyplomowe
 – Budownictwo Drewniane, które objęliśmy patronatem honorowym.

Rozpoczęła się rekrutacja na Studia Podyplomowe na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Studia Podyplomowe – Budownictwo Drewniane, skierowane są w dużej mierze do inżynierów budownictwa, pracowników szkolnictwa zawodowego, architektów i specjalistów zajmujących się realizacją budownictwa drewnianego, a także menadżerów projektów i przedstawicieli deweloperów. Studia te pozwolą na usystematyzowanie wiedzy oraz podniesienie kompetencji w zakresie projektowania, realizacji i utrzymania obiektów drewnianych.
Proces rekrutacji studentów na Studia Podyplomowe jest realizowany za pośrednictwem systemu elektronicznego – link do strony: https://tiny.pl/cwj16
i trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc.

Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe – Budownictwo Drewniane to dwie grupy tematyczne zajęć: materiałowych o drewnie oraz architektonicznych i ogólnobudowlanych. Wysoka jakość merytoryczna Studiów zostanie zapewniona przez pracowników naukowych: Instytutu Inżynierii Lądowej, Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa oraz uprawnionych projektantów ze specjalności architektonicznej, jak i konstrukcyjno-budowlanej.

Więcej informacji, wraz z programem studiów, dostępnych jest na stronie internetowej: https://iil.sggw.edu.pl/budownictwo-drewniane

Serdecznie zapraszamy !


Ewentualne dodatkowe pytania prosimy kierować do Kierownika Studiów:
dr inż. arch. Anna Stefańska
e-mail: anna_stefanska@sggw.edu.pl,
e-mail: budownictwo_drewniane@sggw.edu.pl

MASZ PYTANIA?
Napisz do nas