Kontakt
8wrz 23

COMMON FUTURE – Kongres odbudowy Ukrainy

W dniach 21-22 września 2023 r., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbędzie się pierwszy w Europie Środkowej Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE, pod patronatem pełnomocnika rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Jadwigi Emilewicz, którego jesteśmy Patronem Branżowym.

W trakcie wydarzenia, w którym przewidziano udział około 1000 uczestników (będą to między innymi przedstawiciele biznesu, samorządów, izb gospodarczych, instytucji finansowych, organizacji pozarządowych oraz mediów) odbędzie się 40 debat z udziałem niemal 100 prelegentów.

Główne tematy debat i prelekcji:

 • Czy UE i USA wyłożą poważne pieniądze na odbudowę Ukrainy?
 • Scenariusze zakończenia wojny a odbudowa Ukrainy
 • Czy Polska instytucjonalnie jest przygotowana do odbudowy Ukrainy?
 • Czy Polska będzie mogła liczyć na szczególną przychylność Ukrainy w procesie odbudowy?
 • Jaka jest realna ścieżka Kijowa do Brukseli?
 • Krajowe i międzynarodowe szanse i zagrożenia dla udziału polskich firm budowlanych w odbudowie Ukrainy
 • Kompetencje i potencjał polskiego budownictwa – instrumenty wsparcia finansowego, zasoby materiałowe i sprzętowe
 • Forum praktycznych doświadczeń funkcjonowania budownictwa w Ukrainie – doświadczenia polskich firm
 • Projektowanie architektoniczne i inżynieryjne, ekspertyzy budowlane, uznawanie i stosowanie europejskich norm w budownictwie
 • Polska hubem odbudowy Ukrainy – wyzwania dla logistyki, infrastruktury i transportu
 • Suwerenność energetyczna Ukrainy – nowe źródła mocy. Efektywność energetyczna, energia odnawialna, wykorzystanie wodoru, połączenia z krajami UE
 • Kapitał ludzki dla odbudowy Ukrainy – wyzwania rynku pracy
 • Odbudowa ukraińskiej przedsiębiorczości – współpraca samorządów z sektorem MŚP
 • Gospodarka czyli rynek: od pomocy i współpracy do konkurencji oraz  inwestycji
 • Prezentacja projektu „Mosty zaufania 2.0”
 • Droga Ukrainy do członkostwa w UE – oczekiwania samorządów ukraińskich i instrumenty finansowe


Kongres Common Future będzie doskonałą przestrzenią do zaprezentowania potencjału i nawiązania nowych relacji z przedstawicielami polskiego i zagranicznego, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a szczególnie z ukraińskimi partnerami instytucjonalnymi i biznesowymi.

Sektory Branżowe Kongresu:

 • budownictwo
 • przemysł
 • inwestycje
 • energetyka
 • transport
 • technologie ICT
 • cyberbezpieczeństwo
 • bankowość i ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DEBAT JUŻ WKÓTCE NA STRONIE https://common-future.pl !

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !MASZ PYTANIA?
Napisz do nas