Kontakt
31maj 23

SZKOLENIE DLA KONSTRUKTORÓW: Podstawy projektowania według Eurokodu 5 – część I

Wprowadzenie do projektowania konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5 z uwzględnieniem wymagań stawianych stosowanym wyrobom budowlanym z zakresu konstrukcji drewnianych.

Stowarzyszenie EDG czynnie uczestniczy w pracach mających na celu wypracowywanie i wdrażanie dobrych praktyk w budownictwie drewnianym. Od roku 2019 organizowane są między innymi szkolenia dotyczące wymagań stawianym wyrobom budowlanym, stosowanym w budownictwie drewnianym oraz zasad projektowania i wykonawstwa, jak i opracowywane publikacje z tego zakresu, (m.in. zbiory dobrych praktyk w budownictwie drewnianym dla inwestora, projektanta i wykonawcy, do pobrania pod linkiem https://www.sedg.pl/2023/02/27/budownictwo-drewniane-czyli-zbior-dobrych-praktyk-z-zakresu-budownictwa-drewnianego-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-konstrukcji-poradniki/). Znaczna część tych działań prowadzona była na zlecenie lub pod patronatem  Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Szkoleniami objęci zostali między innymi przedstawiciele Nadzoru budowlanego oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Integralną częścią dobrych praktyk są kompletne i poprawnie przeprowadzone prace projektowe, a rosnące zainteresowanie obiektami o konstrukcji drewnianej sprawia, że tematyką tą zajmuje się coraz więcej projektantów. Dlatego zapraszamy na szkolenie wprowadzające w projektowanie konstrukcji drewnianych wg Eurokodu 5. Z uwagi na powtarzające się pytania i zgłaszane wątpliwości z zakresu wymagań stawianych drewnu konstrukcyjnemu i wyrobom konstrukcyjnym na jego bazie postanowiliśmy włączyć do I części szkolenia ponownie i ten zakres.

Szkolenie odbędzie się online 13 czerwca 2023 w godzinach 915 – 1240

Udział bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji – liczba miejsc jest ograniczona !

Rejestracja pod linkiem: https://tiny.pl/cq4rh

Plan szkolenia:

Szkolenie online 13 czerwca 2023 915 – 1240
  Temat Prelegent
915 – 930 Przywitanie uczestników, wprowadzenie Marek Beśka,
930 – 1030 Wymagania stawiane drewnu konstrukcyjnemu i wyrobom konstrukcyjnym na bazie drewna w powiązaniu z zasadami projektowymi i zapisami Eurokodu 5 oraz norm zharmonizowanych. Wybrane aspekty wykonawcze  z zakresu wyrobów, niezbędne do ujęcia w pracach projektowych dotyczących budownictwa drewnianego Ewa Ingeborga Kotwica
1030 – 1050 Przerwa
1050 – 1220 Omówienie podstawowych zasad projektowania zawartych w Eurokodzie 5, w tym w Załączniku krajowym oraz zmianie z roku 2014. Ewa Ingeborga Kotwica
1220 – 1240 Podsumowanie i zakończenie Marek Beśka, Ewa Ingeborga Kotwica

Prelegent: mgr inż. Ewa Ingeborga Kotwica.
Absolwentka Politechniki Szczecińskiej. Uprawnienia wykonawcze. Czynny inżynier budownictwa specjalizujący się od wielu lat w zagadnieniach związanych z konstrukcjami drewnianymi. Wieloletnie doświadczenie wykonawcze, w tym w zakresie realizacji konstrukcji obiektów o znacznej rozpiętości. Od wielu lat działania na rzecz wdrażania dobrych praktyk w budownictwie drewnianym i „cywilizacji” procesów projektowo-wykonawczych. Autor wiodący m.in. pierwszego w Polsce podręcznika dotyczącego projektowania konstrukcji drewnianych według EC5 (2015),  ekspertyzy „Budownictwo drewniane w Polsce” (2017-2018) opracowanej na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju czy serii poradników dla inwestora, wykonawcy oraz projektanta z zakresu budownictwa drewnianego (Stowarzyszenie EDG na zlecenie Ministerstwo Klimatu i Środowiska 2022). Autorstwo artykułów, ekspertyz oraz opinii technicznych. Prowadzenie szkoleń z zakresu budownictwa drewnianego, stosowanych wyrobów oraz zasad projektowania, w tym dla przedstawiciel Nadzoru budowlanego i PSP. Stała współpraca ze Stowarzyszeniem EDG. Czynny udział w pracach KT 215 PKN (ds projektowania i wykonawstwa konstrukcji drewnianych). Udział w pracach COST.

MASZ PYTANIA?
Napisz do nas