Kontakt
2mar 21

Zaproszenie na szkolenia dla konstruktorów – ostatni termin

Szkolenie, które odbyło się w Lutym miało być ostatnim z zakresu podstaw konstruowania domów opartych o technologię szkieletu drewnianego, jednakże z uwagi na docierające do nas sygnały o potrzebie kontynuowania szkoleń na poziomie podstawowym podjęliśmy decyzje aby je dalej prowadzić.

Przygotowaliśmy nowe terminy na przeprowadzenie szkolenia on-line pn.:
„Podstawy konstruowania i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych drewnianych konstrukcji szkieletowych” na poziomie podstawowym.

Szkolenie jest przeznaczone dla projektantów – konstruktorów i architektów, chcących zdobyć wiedzę w zakresie projektowania konstrukcji szkieletowych. Zakres tematyczny rozpoczyna się od podstaw konstruowania domów opartych o technologię szkieletu drewnianego.
Z tego powodu szkolenie jest szczególnie polecane dla inżynierów nie mających żadnej lub niewielką wiedzę w tym temacie. Zakres merytoryczny podzielony jest na dwa bloki.
W pierwszym z nich uczestnicy zapoznają się ze sposobem kształtowania konstrukcji szkieletowej od podwaliny do kalenicy. Dowiedzą się jaką funkcję pełnią poszczególne elementy konstrukcyjne ścian, stropów i dachów. Omówione zostaną właściwości drewna jako materiały budowlanego, ich konsekwencje i ograniczenia.
Drugi blok obejmuje zagadnienia statyczno-wytrzymałościowe związane z projektowaniem poszczególnych elementów. Szczególną uwagę zwrócimy na aspekty analizy przestrzennej całej bryły domu i zapewnienie odpowiedniej sztywności pod wpływem obciążeń wiatrem. Przedstawione zostaną sposoby modelowania konstrukcji i przykłady obliczeniowe konkretnych rozwiązań.
Szkolenie będzie prowadzone przez konstruktorów z doświadczeniem w projektowaniu konstrukcji szkieletowych w Polsce i za granicą.

Szkolenia zostały objęte honorowym patronatem Ministra Klimatu i Środowiska, Pana Michała Kurtyki,

Zapraszamy na szkolenia on-line, udział w szkoleniach jest bezpłatny, wymagana rejestracja, liczba miejsc ograniczona.

Link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie w dniach 30 i 31 Marca 2021 r.:
http://bit.ly/2MGxDcI
– lista została zamknięta z uwagi na ograniczoną ilość miejsc

Link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie w dniach 07 i 08 Kwietnia 2021 r.:
http://bit.ly/2OUlIZo – szkolenie już się odbyło

Link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie w dniach 27 i 28 Kwietnia 2021 r.:
http://bit.ly/3e4XciC – szkolenie już się odbyło

Link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie w dniach 25 i 26 Maja 2021 r.:
http://bit.ly/3vxCnCP – szkolenie już się odbyło

Prosimy o rejestrację na poniższy termin !

Link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie w dniach 15 i 16 Czerwca 2021 r.:
http://bit.ly/3vnTLdc


Po dokonaniu zgłoszenia automatycznie otrzymacie Państwo wiadomość e-mail, w przypadku jej braku proszę sprawdzić folder SPAM.

Państwa udział w dwóch dniach szkolenia zostanie potwierdzony certyfikatem.

Plan każdego ze szkoleń przedstawia się następująco:

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA
GODZ. 10:00


OTWARCIE SZKOLENIA
Marek Beśka – 5 min

BLOK I – Kształtowanie konstrukcji budynków szkieletowych
mgr inż. Rafał Roszczyc – 3 h (10 minut przerwy po ok. 90 min)

I Drewno jako materiał budowlany
1. Podstawowe informacje o drewnie konstrukcyjnym
2. Nowoczesne materiały drewnopochodne
3. Skurcz drewna
4. Anizotropia

II Prefabrykacja konstrukcji szkieletowych
1. Wznoszone na budowie
2. Panele otwarte
3. Panele zamknięte
4. Moduły

III Ściany szkieletowe
1. Układ konstrukcyjny – platformowy i balonowy
2. Słupki ścienne
2.1 Słupki standardowe
2.2 Słupki dodatkowe pod siły skupione
2.3 Słupki nadproży
3. Podwalina – rozwiązania i funkcja
4. Oczep – rozwiązania i funkcja
5. Przewiązki ścienne
6. Poszycie konstrukcyjne
7. Otwory
7.1 Kształtowanie szkieletu w okolicach otworu
7.2 Nadproża
8. Detale połączeń ścian

IV Stropy
1. Typowe rozstawy belek
2. Przewiązki
2.1 Przewiązki dociskowe między ścianami sąsiednich kondygnacji
2.2 Przewiązki podpierające krawędź płyt poszycia
2.3 Przewiązki mocujące ściany działowe
3. Belka krawędziowa (obwodowa)
4. Otwory schodowe
5. Balkony
6. Poszycie

V Dachy
1. Układy konstrukcyjne
2. Główne elementy więźby
3. Dachy rozporowe w przypadku szkieletu
4. Stężenie więźba
Więźba, a ściana szczytowa

VI Pytania uczestników – 20 min

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA
GODZ. 10:00

BLOK II – OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH

I Statyka i wymiarowanie konstrukcji szkieletowych
mgr inż. Rafał Roszczyc – 90 min
1. Podstawy obliczeniowe i zakładane schematy statyczne
2. Wymiarowanie wybranych elementów konstrukcyjnych – obciążenia pionowe
2.1.  Krokiew
2.2.  Płatew
2.3.  Belki stropowe
2.4.  Oczepy
2.5.  Nadproża
2.6.  Słupki
3. Analiza przestrzenna konstrukcji – obciążenia poziome (wiatr)
3.1.  Zbieranie oddziaływań poziomych
3.2.  Dystrybucja na poszczególne elementy
3.3.  Sztywność
3.4.  Przesuw
3.5.  Obrót
3.6.  Ściany nośne i usztywniające
3.7.  Budynki piętrowe

PRZERWA OK 10 MIN

VII Modelowanie i wymiarowanie konstrukcji szkieletowej w programie Dietrich’s
mgr inż. Tomasz Śnieżek – 60 min

VIII Wymiarowanie połączeń elementów konstrukcyjnych szkieletu drewnianego- przykłady obliczeniowe
mgr inż. Tomasz Szczesiak – 60 min

IX Pytania uczestników – 30 min

ZAMKNIĘCIE I PODSUMOWANIE SZKOLENIA
Marek Beśka – 10 min

MASZ PYTANIA?
Napisz do nas