Kontakt
22sty 21

Projekt A3 A-Akademia

Na jesieni 2020 r. zostaliśmy jednym ze sponsorów programu A3 A-Akademia organizowanego przez Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (SAWAPW).

A3 to program mający na celu rozwój wiedzy oraz umiejętności w zakresie przygotowania koncepcji, realizacji projektu i jego prezentacji. Specyfiką programu jest rozłożenie procesu projektowego na składowe i rozwój jego poszczególnych elementów tak, aby praca nad projektem nie była wynikowa, a cały cykl przemyślany i spójny.

To edukacja równoległa i komplementarna z tokiem studiów realizowanym na wydziałach architektury. Łączył studentów różnych lat studiów by mogli między sobą dzielić się wiedzą i procesem projektowym – poprzez wertykalną wymianę wiedzy w duchu peer to peer learning.

Specjaliści z poszczególnych dziedzin na bieżąco wspierali  uczestników i warsztatowo pracowali nad poszczególnymi elementami. Efekty warsztatów zostały zbierane w bazę wiedzy, która stanowi ogólnodostępne kompendium edukacyjne z zakresu rozwoju procesu twórczego.

Cały projekt został podzielony na 3 bloki tematyczne:
KONCEPCJA
REALIZACJA
PREZENTACJA
W ramach każdego bloku odbywały się trzy rodzaje spotkań:
Wykład, Dyskusja, Warsztaty.

KONCEPCJA
Pierwszy blok cyklu zanalizował wczesne stadium procesu projektowego. Rozważał tematykę reaserchu, badania kontekstu i kreatywnego myślenia. Uczestnicy po tym posiadają już znajomość źródeł i metod zdobywania wiedzy, wiedzą o dostępnych metodach i narzędziach projektowych.
Zostały im przekazane wskazówki o tym, jak syntetyzować pomysły, wyciągać z nich wnioski, na ich podstawie tworzyć jasne założenia projektowe.

REALIZACJA
Środkowy dział projektu A3 skupił się na efektywności pracy jak i na poprawieniu jej jakości. Przekazywana na tym etapie wiedza skupiła się na  tym jak efektywnie pracować w zespole. Na wykładach postawiono na praktyczną wiedzę o doświadczeniu w zawodzie.
Prelegenci uświadomili uczestników o różnorodnych metodach i narzędziach przy materializowaniu koncepcji projektowej. Specjaliści dali wskazówki, jak zaplanować proces projektowy.

PREZENTACJA
Ostatni blok poświęcony został prezentacji. Wiedza przekazywana na spotkaniach tyczyła się za równo prezentacji mówionej, pisanej jak i graficznej. Takie kompleksowe podejście do tematyki pozwoliło jak najpełniej poprawić kompetencje uczestników w zakresie prezentacji. Nacisk był kładziony na umiejętność przygotowania i przeprowadzenia wystąpienia publicznego i konstruktywnej krytyki, dawania feedbacku drugiej osobie oraz zadawania merytorycznych pytań.

1. Otwarte Spotkania Wykładowe – prowadzone przez specjalistów i praktyków.
Każde spotkanie składało się z 3 wykładów po 30-45 min.
Wykład obejmował składową procesu projektowego
Grupą docelową byli studenci i praktycy architektury z całego kraju.
Każdy wykład miał był prowadzony stacjonarnie w Otwartej Pracowni Jazdów i w formie live stream, jednakże z uwagi na obostrzenia pandemiczne dwa ostatnie odbyły się za pośrednictwem platformy ZOOM.
https://www.youtube.com/watch?v=n-zvCYhp-N4

2. Otwarte Dyskusje – dla twórców, studentów, praktyków
oparte na metodzie “peer to peer learning” (edukacji rówieśniczej).
wymianę doświadczeń, przemyśleń, porad
rozmowy z moderatorem
nagrana i wydana w skróconej formie jako podcast.
https://www.youtube.com/watch?v=P3zWWW2Wo-0

3. Warsztaty – ćwiczenia i analiza wybranych składowych procesu projektowego dla studentów wyłonionych drogą konkursu.
Forma =  wiedza + ćwiczenie + ewaluacja
Każdy warsztat miał trenować składową procesu projektowego
wiedza ćwiczona była w praktyce.
https://www.youtube.com/watch?v=5eE6WU2hc4s

7 Października 2020 r., odbyło się pierwsze wydarzenie z serii
A3 wykład|KONCEPCJA
Podczas wykładu Martyna Obarska opowiedziała o tym jak robić research,
Tomasz Trzupek wytłumaczył metody badania kontekstu,
Paweł Grodzicki – zamknął wieczór gawędą o syntezie koncepcji.
Cały wykład dostępny: https://www.youtube.com/watch?v=rliA7RFPfgY

28 Października 2020 r., miał miejsce drugi wykład z serii
A3 wykład| REALIZACJA
Podczas którego
Helena Zuzanna Wiśniewska opowiedziała o tym jak być efektywnym,
Kamil Puk wytłumaczył jak zarządzać projektem,
a PROLOG zamknął wieczór gawędą o sposobach kształtowania projektu.
Wykład znajdziecie tu: https://www.youtube.com/watch?v=aAFfNpIKJDw

Trzeci blok tematyczny
A3|PREZENTACJA został podzielony na dwie części, które odbyły się 18 Listopada i 2 Grudnia za pośrednictwem platformy ZOOM.
Podczas swojego przemówienia Robert Pludra zgłębił tajniki zwięzłego „mówienia o”
Wystąpienie Grzegorza Piątka nosiło tytuł „«Odpowiednie dać rzeczy słowo» Jak pisać o koncepcji architektonicznej”.
Z kolei Ania Światłowska opowiedziała o PREZENTACJI GRAFICZNEJ.
Zapisy z wykładów dostępne tu:
https://www.youtube.com/watch?v=R9cJAbWN_CI
https://www.youtube.com/watch?v=ZJsbeoYIn58

11 Grudnia 2020 r. odbył się FINISAŻ – spotkanie podsumowujące cały cykl A3 A-Akademia

Wszelkie materiały ze spotkań znajdziecie w linkach:
https://a-akademia.pl/A3-JESIEN-2020
https://www.facebook.com/arch.akademia/?ref=page_internal

MASZ PYTANIA?
Napisz do nas