Kontakt
3gru 20

Szkolenie dla konstruktorów w dniach 16-17 grudnia 2020r.

Stowarzyszenie EDG dostrzega rosnące zainteresowanie drewnianymi konstrukcjami szkieletowymi na rynku budowlanym. Dynamiczny rozwój tej technologii niestety nie idzie w parze z równie intensywnym kształceniem kadry inżynierskiej. Problemu zdają się nie dostrzegać uczelnie wyższe i organizacje branżowe. Stowarzyszenie od początku istnienia wspiera budowanie świadomości oraz dbałość o jakość i rzetelność projektową i wykonawczą wg. ujednoliconych wytycznych technicznych opartych na przepisach prawa. Przewidując problemy wynikające z potencjalnego deficytu kompetentnej kadry inżynierskiej w najbliższych latach, postanowiliśmy podjąć konkretne działania mające na celu uniknięcie tego scenariusza. Nasza bierność w tym obszarze może skutkować zahamowaniem dalszego dynamicznego rozwoju drewnianych technologii prefabrykowanych w Polsce. Wychodząc naprzeciw temu problemowi i jednocześnie realizując cele statutowe, Stowarzyszenie zdecydowało się rozpocząć cykl szkoleń technicznych.
Szkolenia będą realizowane w blokach tematycznych o coraz bardziej zaawansowanym zakresie wiedzy technicznej. Pierwszym tematem szkolenia z tego cyklu są:

„Podstawy konstruowania i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych drewnianych konstrukcji szkieletowych”

Szkolenie jest przeznaczone dla projektantów – konstruktorów i architektów, chcących zdobyć wiedzę w zakresie projektowania konstrukcji szkieletowych. Zakres tematyczny rozpoczyna się od podstaw konstruowania domów opartych o technologię szkieletu drewnianego.
Z tego powodu szkolenie jest szczególnie polecane dla inżynierów nie mających żadnej lub niewielką wiedzę w tym temacie. Zakres merytoryczny podzielony jest na dwa bloki.
W pierwszym z nich uczestnicy zapoznają się ze sposobem kształtowania konstrukcji szkieletowej od podwaliny do kalenicy. Dowiedzą się jaką funkcję pełnią poszczególne elementy konstrukcyjne ścian, stropów i dachów. Omówione zostaną właściwości drewna jako materiały budowlanego, ich konsekwencje i ograniczenia.
Drugi blok obejmuje zagadnienia statyczno-wytrzymałościowe związane z projektowaniem poszczególnych elementów. Szczególną uwagę zwrócimy na aspekty analizy przestrzennej całej bryły domu i zapewnienie odpowiedniej sztywności pod wpływem obciążeń wiatrem. Przedstawione zostaną sposoby modelowania konstrukcji i przykłady obliczeniowe konkretnych rozwiązań.
Szkolenie będzie prowadzone przez konstruktorów z doświadczeniem w projektowaniu konstrukcji szkieletowych w Polsce i za granicą.

Zapraszamy na szkolenie on-line w dniach 16 i 17 grudnia 2020 r.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, wymagana rejestracja, liczba miejsc ograniczona.
Link do formularza rejestracji:
https://bit.ly/3fGitOt

Plan szkolenia przedstawia się następująco:

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA
16.12.2020 GODZ. 9:00


OTWARCIE SZKOLENIA
Marek Beśka – 5 min

BLOK I – Kształtowanie konstrukcji budynków szkieletowych
mgr inż. Rafał Roszczyc – 3 h (10 minut przerwy po ok. 90 min)

I Drewno jako materiał budowlany
1. Podstawowe informacje o drewnie konstrukcyjnym
2. Nowoczesne materiały drewnopochodne
3. Skurcz drewna
4. Anizotropia

II Prefabrykacja konstrukcji szkieletowych
1. Wznoszone na budowie
2. Panele otwarte
3. Panele zamknięte
4. Moduły

III Ściany szkieletowe
1. Układ konstrukcyjny – platformowy i balonowy
2. Słupki ścienne
2.1 Słupki standardowe
2.2 Słupki dodatkowe pod siły skupione
2.3 Słupki nadproży
3. Podwalina – rozwiązania i funkcja
4. Oczep – rozwiązania i funkcja
5. Przewiązki ścienne
6. Poszycie konstrukcyjne
7. Otwory
7.1 Kształtowanie szkieletu w okolicach otworu
7.2 Nadproża
8. Detale połączeń ścian

IV Stropy
1. Typowe rozstawy belek
2. Przewiązki
2.1 Przewiązki dociskowe między ścianami sąsiednich kondygnacji
2.2 Przewiązki podpierające krawędź płyt poszycia
2.3 Przewiązki mocujące ściany działowe
3. Belka krawędziowa (obwodowa)
4. Otwory schodowe
5. Balkony
6. Poszycie

V Dachy
1. Układy konstrukcyjne
2. Główne elementy więźby
3. Dachy rozporowe w przypadku szkieletu
4. Stężenie więźba
Więźba, a ściana szczytowa

VI Pytania uczestników – 20 min

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA
17.12.2020 GODZ. 9:00

BLOK II – OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH

I Statyka i wymiarowanie konstrukcji szkieletowych
mgr inż. Rafał Roszczyc – 90 min
1. Podstawy obliczeniowe i zakładane schematy statyczne
2. Wymiarowanie wybranych elementów konstrukcyjnych – obciążenia pionowe
2.1.  Krokiew
2.2.  Płatew
2.3.  Belki stropowe
2.4.  Oczepy
2.5.  Nadproża
2.6.  Słupki
3. Analiza przestrzenna konstrukcji – obciążenia poziome (wiatr)
3.1.  Zbieranie oddziaływań poziomych
3.2.  Dystrybucja na poszczególne elementy
3.3.  Sztywność
3.4.  Przesuw
3.5.  Obrót
3.6.  Ściany nośne i usztywniające
3.7.  Budynki piętrowe

PRZERWA OK 10 MIN

VII Modelowanie i wymiarowanie konstrukcji szkieletowej w programie Dietrich’s
mgr inż. Tomasz Śnieżek – 45 min

VIII Wymiarowanie połączeń elementów konstrukcyjnych szkieletu drewnianego- przykłady obliczeniowe
mgr inż. Tomasz Szczesiak – 45 min

IX Pytania uczestników – 20 min

ZAMKNIĘCIE I PODSUMOWANIE SZKOLENIA
Marek Beśka – 10 min

MASZ PYTANIA?
Napisz do nas