Kontakt
WRÓĆ DO LISTY

STEICO CEE – Innowacja w prefabrykacji – Przestrzeń instalacyjna STEICOinstall

Płyty termoizolacyjne z włókien drzewnych STEICOinstall łączą klasyczne zalety tzw. „ścianki instalacyjnej” z rentownością prefabrykacji. Płyty umożliwiają wykonanie przestrzeni instalacyjnej w bardzo krótkim czasie bez czasochłonnych prac wykonawczych na placu budowy.
W zależności od potrzeby instalacje mogą zostać rozprowadzone także na placu budowy – bez ryzyka przerwania warstwy uszczelniającej budynek.

Płyty są dostępne w wariancie z już wykonanym kanałami pod instalacje jak także w formie pełnej płyty, gdzie kanały należy wykonać we własnym zakresie. Montaż płyt gispowokartonowych następuję bezpośrednio poprzez płytę STEICOinstall do płyty konstrukcyjnej ściany – dlatego system nie wymaga stosowania dodatkowych łat.

Format płyty pokrywa całą wysokość ściany umożliwiając efektywną automatyzację prefabrykacji. Płyty wielkoformatowe o szerokości 1250 mm gwarantują szczególnie szybkie pokrycie elementów prefabrykowanych.

Zalety:
-Idealne rozwiązanie przestrzeni instalacyjnej w budownictwie drewnianym -Pełna prefabrykacja ściany z STEICOinstall i płytą gipsowo-kartonową.
Wewnętrzne poszycie ścian (np. płyta g-k) może zostać przymocowane przy użyciu zszywek poprzez płytę STEICOinstall do płyty konstrukcyjnej (np. OSB) – aplikacja łączników jest możliwa także pomiędzy słupkami ściennymi.
– Brak konieczności wykonywania dodatkowego stelażu z łat,
– Szybszy, rentowniejszy postęp budowy,
– Idealne rozwiązanie do prefabrykacji w hali montażowe,
– Łatwa obróbka/wykonywanie kanałów,
– Kanały instalacyjne wykonane pionowo – dostęp z poziomu podłogi lub stropu,
– Instalacje zostają wypuszczone z posadzki, po montażu ścian można je doprowadzić poprzez STEICOinstall do puszek elektrycznych,
– Określenie rozmieszczenia np. gniazdek elektrycznych może nastąpić także na placu budowy,
– Warstwa uszczelniająca w formie płyt OSB pozostaje nieprzerwana, ponieważ instalacje są rozprowadzone w STEICOinstall.

|  WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE STEICOinstall

produkcja i kontrola wg PN EN 13171
oznakowanie płyt WF-EN13171-T5-CS(10Y)100-TR10-MU3
krawędzie tępe
powierzchnia jednostronnie kalibrowana
gęstość [kg/m³] ok. 140
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła
λD [W/ (m*K)]
0,040
deklarowany opór cieplny
RD [(m *K) / W] wariant frezowany
1,25
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ 3
klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E
opór dyfuzyjny sd [m] 0,15
właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] 2.100
wytrzymałość na ściskanie [kPa] ≥ 100
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych ⊥ [kPa] 10
nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym
zanurzeniu [kg/m²]
≤ 2,0
oporność przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] ≥ 100
surowce drewno iglaste, parafina, poliuretan
kod odpadu (EAK) 030105 / 170201

Data publikacji: 23 sierpnia, 2019

Autor: sedg


MASZ PYTANIA?
Napisz do nas