Kontakt
27cze 19

Szkolenia na zlecenie Ministerstwa Środowiska

26 czerwca 2019r. przeprowadziliśmy pierwsze z cyklu 10 szkoleń przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Środowiska.
Szkolenia odbywają się w formie wykładu i noszą nazwę:
„Budownictwo drewniane w Polsce w świetle przepisów projektowo-wykonawczych i przeciwpożarowych”.


Pierwsze szkolenie miało miejsce w Warszawie, pozostałe będą prowadzone w innych miastach Polski.
Prowadzącymi są:
Marek Beśka prezes SEDG, Ewa Kotwica – ekspert budownictwa drewnianego oraz Paweł Sulik- ITB.


Prelegenci prowadzą wykłady na następujące tematy:
– Budownictwo drewniane – technologia i rozwiązania techniczne stosowane za granicą oraz w Polsce,
– Zasady przygotowania i dopuszczenia do obrotu drewna konstrukcyjnego i materiałów na nim bazujących,
– Wymogi odnośnie do podstaw normowych i zawartości projektu budowlanego: zasady sprawdzania projektu: podstawowe zasady  projektowania w budownictwie drewnianym,
– Najczęściej spotykane błędy na poszczególnych etapach procesu budowlanego ze wskazaniem możliwych skutków takich błędów,
– Bezpieczeństwo pożarowe.

W pierwszym wykładzie uczestniczyło prawie 40 osób, byli to przedstawiciele poniższych instytucji:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie,
CNBOP-PIB,
NFOŚiGW,
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
Polskie Domy Drewniane S.A.,
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

Powyższe szkolenia są dla nas krokiem milowym w realizacji celów statutowych a zainteresowanie wykładami pokazuje jak bardzo ważne są tego typu inicjatywy.

MASZ PYTANIA?
Napisz do nas