Kontakt
31paź 19

Spotkanie Stowarzyszenia EFV 12-13 września 2019 r. Belgia

W dniach 12-13.09.2019r. w Belgii w Gent odbyło się spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Prefabrykowanych Budynków (European Federation of Premanufactured Building – EFV).
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszeń z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Słowacji, Czech, a Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe reprezentował Rafał Sak. Spotkanie zostało otwarte przez Prezesa EFV Markusa Baukmeiera.

Pierwszym punktem spotkania było podsumowanie sytuacji ekonomicznej w dziedzinie prefabrykowanych budynków w roku 2018. Poszczególne stowarzyszenia w formie krótkiego sprawozdania przesyłają dane na temat statystyk ekonomicznych rynku prefabrykowanych budynków drewnianych, sytuacji gospodarczej kraju oraz ogólnej oceny rynku. W ogólnej opinii rynki europejskie rozwijają się dobrze i przeważała opinia o stabilnym wzroście portfelu zamówień. Jedynie Szwedzkie stowarzyszenie, nieobecne na spotkaniu, wskazało w sprawozdaniu negatywny trend. Jako przyczynę podano zmiany legislacyjne wymuszające duże nakłady związane z przystosowaniem budynków do nowych wytycznych przez deweloperów i producentów budynków. Z uwagi na charakter zbierania danych w przyszłym roku powinniśmy mieć częściowy obraz sytuacji rynkowej z lat 2017-2019 na podstawie danych przesyłanych przez członków EFV.

Następnie podsumowano wstępne prace przy projekcie ROOM HUB project zakładającym wymianę doświadczeń pomiędzy stowarzyszeniami w postaci wspólnych badań i wizyt studyjnych. Niestety program został odrzucony przez EU z powodu zbyt niskiej partycypacji w kosztach przez EFV będącego głównym prowadzącym projekt. Zarząd EFV zadecydował o rezygnacji z udziale w projekcie z uwagi na charakter nonprofit organizacji wymagałoby to dofinansowania przez członków przewyższającego budżety stowarzyszeń.

Ważnym punktem zebrania było omówienie zmian w standaryzacji produkcji elementów prefabrykowanych drewnianych wg. normy prEN 14732 obejmujących produkcję ścian, stropów i paneli dachowych. Z uwagi na brak postępów prac pod kierownictwem Niemiec związanych ze zmianami personalnymi oraz ogólną koncepcją wyraźnego oddzielenia prefabrykowanych konstrukcji w zakładach produkcyjnych od budynków wznoszonych w systemie szkieletowym tradycyjnie na budowie – Dania zaproponowała przejęcie kierowania grupą zadaniową i wzmocnienie jej. W międzyczasie sekretariat zespołu Niemieckiego ogłosił głosowanie nad dotychczasową formą normy na 1.10.2019r. Aby przyśpieszyć prace oddzielono elementy mocowane za pomocą łączników mechanicznych od prefabrykowanych elementów na złącza klejone.

/ W dniu 15.10.2019r otrzymaliśmy informacje, iż głosowanie nad nowym podziałem przebiegło pomyślnie, co pozwoli przyśpieszyć prace/.

Burzliwie przedyskutowano sprawę zmianę koncepcji strony www EFV na adres: modernconstruction.eu Nazwa Stowarzyszenia EFV nie ulega zmianie. Koncepcja strony i zmiany domeny została przedstawiona rok temu w Szwajcarii, natomiast wyraźnie została zanegowana przez niektóre stowarzyszenia takie jak austriackie. Planowany jest rozwój mediów społecznościowych, gdzie członkowie stowarzyszenia będą mogli publikować swoje artykuły.

Z racji potrzeby przyśpieszenia i zacieśnienia działań w obrębie komunikacji wewnętrznej w dniu 11 marca 2020 w Berlinie odbędzie się spotkanie robocze członków stowarzyszenia gdzie zostaną stworzone i zaplanowane grupy robocze.

Ostatnim punktem spotkania było wystąpienie dr Sylvii Polleres z Holz Forschung Austria na temat certyfikacji materiałów drewnopochodnych oraz elementów prefabrykowanych z drewna. Przeprowadzona dyskusja po prezentacji wskazywała na wiele korzyści wynikających z unifikacji przepisów na arenie międzynarodowej. Standaryzacja wyraźnie odróżnia konstrukcje prefabrykowane od typowego budownictwa tradycyjnego podnosząc wyraźnie świadomość klientów oraz zapewniając stabilną i powtarzalną jakość produktu.

Kolejne walne zgromadzenie EFV odbędzie się na IHF w Insbruku w Austrii 1.12.2020 w związku z tym iż EFV jest współorganizatorem Prefabricated House Forum mającego miejsce na targach IHF.

W dniu 13.09.2019r. odbyło się zwiedzanie zakładu Machiels Building Solutions NV w Genk zajmującego się prefabrykacją budynków w systemie panelowym zarówno budynków mieszkalnych jak i użyteczności publicznej. 10-letni zakład podczas otwarcia mógł się pochwalić najdłuższą ciągłą linią do prefabrykacji w Europie obejmującej wszystkie etapy począwszy od zbijania ramy aż do wykończenia paneli w jednym ciągu.

 

W związku z sąsiedztwem najnowszego placu budowy, zostaliśmy zaproszeni także teren gdzie wznoszone są budynki letniskowe umieszczone na terenach rekultywowanych po przemyśle górniczym. Obiekt zakłada wybudowanie ponad 200 budynków w przeciągu dwóch lat wraz z pełną infrastrukturą. Budynki zaprojektowane jako modułowe zakładają różny standard wykończenia. Wszystkie posadowione są na płytach fundamentowych i posiadają elewacje wentylowane. W szczególności zwróciliśmy uwagę na konstrukcję tarasów i dachów płaskich kładącą szczególny nacisk na szczelność oraz umożliwiające dyfuzję pary wodnej przez specjalnie zaprojektowane warstwy konstrukcyjne stropodachów.

MASZ PYTANIA?
Napisz do nas