Kontakt
25lis 20

Czy transformacja energetyczna wymusza rewolucję w branży budynkowej? Seria Webinariów POBE w dniach 16-17 grudnia 2020 r.

  • Jak Zielony Ład i Fala Renowacji wpłyną na efektywność energetyczną w budynkach?
  • Jakie technologie związane z zaopatrzeniem budynków w energię i jej zużyciem będą w najbliższych latach priorytetowe i promowane?
  • Czy nowe Warunki Techniczne 2021 oznaczają rewolucję w wyposażeniu nowych budynków i czy czeka nas kolejne zaostrzenie przepisów?

Od lipca 2020 r. Komisja Europejska przedstawia po kolei najważniejsze strategie Europejskiego Zielonego Ładu pokazujące, jak będzie przebiegać transformacja energetyczna w Unii Europejskiej. Wszystkie one wpłyną na zmiany najważniejszych dyrektyw i innych regulacji unijnych i krajowych związanych z efektownością budynków i stosowaniem OZE, ale też ‒ na systemy dofinasowania inwestycji, rynek bankowy, rynek ubezpieczeń oraz bezpośrednio na zakres działalności firm produkcyjnych i usługowych związanych z techniką budynkową. Już teraz dwie najważniejsze strategie: Integracja Sektorów Energii i Fala Renowacji wskazują na konieczność zasadniczych zmian w podejściu do efektywności energetycznej ‒ będzie to dla nas wszystkich widoczne w najbliższych latach.

Warto się do tych zmian zawczasu przygotować, ponieważ wiele z nich oznacza prawdziwą rewolucję choćby w obszarze zaopatrzenia budynków w energię.


Zapraszamy na webinaria:16-17 grudnia 2020 r.

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) przygotowało serię webinariów poświęconych tej tematyce, które odbędą się w dniach 16-17 grudnia 2020 r. Podczas spotkań on-line eksperci POBE oraz organizacji stowarzyszonych z POBE przedstawią konkretne założenia polityki unijnej odnoszące się do naszej branży (w kontekście obecnych i planowanych unijnych strategii). Postarają się również wyjaśnić wiele istotnych kwestii związanych z wdrażaniem tej polityki w Polsce, efektywnością energetyczną budynków czy nowymi warunkami technicznymi.

Będzie się można m.in. dowiedzieć:

  • Jakie są założenia głównej strategii energetycznej UE dotyczące Integracji sektorów energetycznych i strategii Zielony Ład oraz co to oznacza dla branży?
  • Co zmieni się w wyposażeniu technicznym i standardzie budynków mieszkalnych od stycznia 2021 w związku z nowymi WT 2021? Jak wygląda pespektywa stosowania w nowych budynkach systemów grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (wentylacja z odzyskiem ciepła, pompy ciepła, fotowoltaika, kolektory słoneczne) oraz izolacji termicznej przegród?
  • Jakich kolejnych zmian w warunkach technicznych budynków możemy spodziewać się w najbliższych latach?
  • Jaka będzie rola rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii oraz czy rozwiązania grzewcze oparte o paliwa kopalne będą wspierane w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej?
  • Czy Komisja Europejska wspiera konkretne rozwiązania w transformacji energetycznej w ramach Zielonego Ładu? Jaką rolę w Fali Renowacji przewidziano dla budynków gotowych, prefabrykowanych?
  • Co to jest taksonomia i jak wpłynie na rozwój zrównoważonych rozwiązań w systemach ogrzewnictwa i ciepłownictwa w Polsce?
  • W jakim kierunku powinny się rozwijać firmy projektowe i instalacyjne w najbliższych latach?

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinariach i do dyskusji z ekspertami POBE!

Podczas webinariów przewidziana jest PREMIERA dwóch poradników:
‒ poradnika POBE na temat Strategii UE Integracji Systemu Energetycznego i „Fali renowacji”
‒ aktualizacji poradnika Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku?”.

Webinaria organizowane są przez Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), do którego należą:
‒ Sekcja Główna Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Ciepłownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
‒ Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
‒ Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV,
‒ Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe,
‒ Stowarzyszenie Polska Wentylacja,
‒ Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła,
‒ Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

Podczas webinariów prelegentami będą również eksperci organizacji stowarzyszonych z POBE: Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej (MIWO) i Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji ZHI.

HARMONOGRAM WYDARZENIA

Webinaria Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE):

Dzień 1: 16 grudnia 2020 r. – „Europejski Zielony Ład i Warunki Techniczne 2021”

Rejestracja na webinarium: TUTAJ

10.00 „Wprowadzenie i Warunki Techniczne  2021 budynki jednorodzinne i wielorodzinne”
– Paweł Lachman (PORT PC, POBE)

11.00 „Europejski Zielony Ład, strategia integracji sektorów”
– Paweł Wróbel (ekspert POBE)

12.00 „Zagadnienia bezpieczeństwa ppoż. instalacji PV o mocy pow. 6.5 kWp”
– Bogdan Szymański (SBF Polska PV, POBE)

13.00 „Wentylacja w budynkach wielorodzinnych w świetle nowych WT 2021”
– Marcin Gasiński (SPW, POBE)

14.00 „Znaczenie prefabrykowanych budynków drewnianych w świetle Zielonego Ładu”
– Marek Beśka (SEDG, POBE)

15.00 „Izolacja cieplna przegród zewnętrznych budynków w świetle nowych WT 2021”
– Henryk Kwapisz (MIWO, POBE)

Dzień 2: 17 grudnia 2020 r. – „Fala Renowacji – rola OZE i wyzwania dla branży”

Rejestracja na webinarium: TUTAJ

10.00 „Strategia Komisji Europejskiej „Fala Renowacji”
Paweł Wróbel (ekspert POBE)

11.00 „Budynki plus-energetyczne i akcja „Dom bez Rachunków”
Paweł Lachman (PORT PC, POBE)

12.00 „Sposoby zwiększania udziału OZE w ogrzewaniu budynków, domy słoneczne jako koncepcja wykorzystania kolektorów słonecznych do całorocznego ogrzewania”
– Janusz Starościk (SPIUG, POBE)

13.00 „Strategia EU jako nowe wyzwania dla profesjonalnej dystrybucji: digitalizacja i zarządzanie wiedzą”
– Tomasz Boruc (ZHI, POBE)     

14.00 „SRI i wyzwania branży związane z modernizacją budynków”
– Anna Bogdan, Joanna Rucińska (PZITS, POBE)

Strona wydarzenia, harmonogram oraz rejestracja: http://pobe.pl/2020webinaria/

Źródło: Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE)

MASZ PYTANIA?
Napisz do nas