Kontakt
31sie 20

Czas na rewolucję w przepisach przeciwpożarowych w Polsce

Wydarzenia „Bezpieczny pożarowo szkieletowy dom drewniany. Eksperyment pożarowy w skali rzeczywistej budynku wielokondygnacyjnego” miał miejsce 25-26 sierpnia 2020 r. na poligonie w Pionkach pod Radomiem. To właśnie tam stanął dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, zbudowany przez UNIHOUSE SA, specjalnie po to, by z inicjatywy Instytutu Techniki Budowlanej można było przeprowadzić w nim serię pożarów. Eksperyment ma jeden cel: wypracowanie nowych przepisów przeciwpożarowych dla budynków o konstrukcji drewnianej i tym samym umożliwić rozwój branży budownictwa drewnianego w Polsce.

Realizatorem przedsięwzięcia był Instytut Techniki Budowlanej (pod kierunkiem doktora Pawła Sulika) oraz Państwowej Straży Pożarnej przy współudziale UNIHOUSE (pod kierunkiem inż. Marty Nazarczuk) oraz Grupy Saint-Gobain.

– Działalność ITB jest skierowana na szeroko pojęte dbanie o jak najwyższą jakość w budownictwie, z uwzględnieniem wszystkich wymagań podstawowych (WP). Wspieranie rozwoju budownictwa drewnianego wpisuje się w tę działalność z kilku istotnych powodów, wśród których wymienić należy m.in. oszczędność energii i izolacyjność cieplną, które zapewniają technologie oparte na drewnie czy zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, co z kolei wiąże się z wykorzystaniem w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców. Wśród wielu zweryfikowanych doświadczalnie zalet technologii opartych na drewnie bezpieczeństwo pożarowe wymaga doprecyzowania. Dlatego Instytut Techniki Budowlanej zdecydował się na realizację projektu badawczego, którego celem jest dostarczenie oczekiwanych m.in. przez Państwową Straż Pożarną doświadczalnie potwierdzonych dowodów zachowania się tego typu konstrukcji w pożarze. Nie tylko według norm badawczych na standardowych próbkach, ale również w skali rzeczywistej, w obiekcie zbliżonym do realnych realizacji” – mówi Paweł Sulik z Instytutu Techniki Budowlanej.

Ministerstwo Środowiska podkreśliło, że rozwój budownictwa drewnianego jest jednym z priorytetów rządu. Dodano, że zgodnie z ustaleniami Rady Mieszkalnictwa w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazane jest podjęcie działań zwiększających udział technologii drewnianej w  budownictwie mieszkaniowym, a sektor budownictwa drewnianego przyczyni się do realizacji celów Narodowego Programu Mieszkaniowego.

– Dzisiejszy eksperyment  w pełni potwierdził tezę, że wielopoziomowe, szkieletowe budynki drewniane są bezpieczne pożarowo. W eksperymencie maksymalna temperatura w pomieszczeniu, w którym rozwijał się pożar wynosiła 1160 stopni celcjusza, natomiast w pomieszczeniu znajdującym się powyżej, na podłodze panowała temperatura pokojowa – 23 stopnie Celsjusza – mówi doktor Paweł Sulik z Instytutu Techniki Budowlanej, który był jednym z głównych inicjatorów wydarzenia, które odbyło się 26 sierpnia 2020 w ośrodku szkoleniowym Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach (woj. mazowieckie).

– Mając na uwadze, przebieg eksperymentu, Państwowa Straż Pożarna widzi potrzebę dostosowania polskich przepisów prawa związanego z branżą budowlaną, aby rozwijać ten typ budownictwa w naszym kraju. Jest to zgodne też z tendencją, którą widzimy na całym świecie. Z naszego punktu widzenia, bardzo ważnym jest bezpieczeństwo strażaków, którzy potencjalnie braliby udział w akcjach ratowniczych w tego typu budynkach.
– mówi Karol Kierzkowski, Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

– Projekt „Bezpieczny pożarowo szkieletowy dom drewniany, eksperyment pożarowy w skali rzeczywistej budynku wielokondygnacyjnego” umożliwi nam ocenę̨ zachowania naszych wcześniej przebadanych laboratoryjnie rozwiązań́ w obliczu rzeczywistego pożaru. Będzie on ostatecznym potwierdzeniem skuteczności biernej ochrony pożarowej zastosowanych systemów. Zdobyte doświadczenie pozwoli nam w przyszłości z większą̨ świadomością̨ projektować systemy i rozwiązania dedykowane szkieletowym domom drewnianym – mówi Piotr Wereski, z grupy Saint-Gobain

Eksperyment został sfilmowany, pobrano także próbki do badań. Mają one dostarczyć wiedzy, która pozwoli na zmianę przepisów techniczno-budowlanych w zakresie wymagań dotyczących stopnia palności (klasy reakcji na ogień) wyrobów budowlanych oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy wykonane z drewna. Projekt ostatecznie potwierdził również skuteczność biernej ochrony pożarowej zastosowanych systemów.

– Drewno jest bardzo dobrym materiałem budowlanym, który – co zostało naukowo udowodnione  – wcale nie jest takie podatne na ogień. W obiektach o szkielecie drewnianym można zadbać o ochronę przeciwogniową na wysokim poziomie i sprawić, że będą równie odporne pod tym względem, co murowane. W naszych budynkach elementy konstrukcyjne z drewna są w pełni bezpieczne i spełniają wszelkie wymagania nośności i bezpieczeństwa konstrukcji. Przy jednoczesnym spełnieniu wymagań ochrony przeciwpożarowej i z uwagi na minimalizowanie negatywnego wpływu budynków Unihouse na środowisko drewno nie jest impregnowane, dzięki czemu klimat wewnątrz pomieszczeń jest w 100% przyjazny dla znajdujących się tam osób. Zdajemy sobie jednak sprawę, że zmiana myślenia o budynkach drewnianych wymaga uświadomienia osób uczestniczących w realizacji projektów, zaczynając od inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru i samych wykonawców, ale wymaga także dostosowania przepisów do stanu obecnej wiedzy technicznej. Unihouse buduje już obiekty ośmiokondygnacyjne, a na świecie powstają jeszcze wyższe. Chcę dodać, że UNIHOUSE wybudował już blisko 3 tys. mieszkań, głównie w Skandynawii. Czas, by przekonać do tego budownictwa Polaków. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na udział w projekcie – wyjaśnia inż. Marta Nazarczuk z firmy UNIHOUSE.

MASZ PYTANIA?
Napisz do nas